V75 Färjestad 30 juni
Marres motvals
Här spelar vi mot kollektivet..

V75-1: 2 Qahar Q.C. (3-9)
V75-2: 1-2-3-4-5-6-8-9-87-11)
V75-3: 2-3-5-6-8-9 (1-4)
V75-4: 4-6-7-12 (5-3)
V75-5: 1-4-5-7-11 (3-2)
V75-6: 11 Mack Dragan (6-12)
V75-7: 1-2-3-4-5-6 (10-9)