V75 Momarken 17 mars
Marres motvals
Här spelar vi mot kollektivet..

V75-1: 1-4-5-6-8 (3-2)
V75-2: Alla 12 (2-10)
V75-3: 2-4-6-7-8-9 (12-10
V75-4: 4 Lycke Borka (5-15)
V75-5: 4-5-11-12 (2-1)
V75-6: 2-3-6-7-10 (5-1)
V75-7: 4-6-10 (3-5)